Ordinačné hodiny a objednávanie

 

ORDINAČNÉ HODINY:

  • KARDIOLOGICKÁ  AMBULANCIA :  má zmluvy so zdravotnými poisťovňami

Utorok:  7.00 – 17.00 :   7:00 -8:00 Holter, 8:00-16:00 ambulancia, 16:00-17:00 Holter

Streda:  7.00 – 12.00 : ! len objednaní pacienti ! na echo, Holter a hodnotenie vyšetrení  

Štvrtok:  7.00 – 12.00 : ! len objednaní pacienti ! na echo, Holter a hodnotenie vyšetrení

Dôležitá informácia: v zmluvnej kardiologickej ambulancii je počet termínov na vyšetrenie ovplyvnený zmluvným objemom výkonov, ktoré si objednali zdravotné poisťovne. 

  • INTERNÁ  AMBULANCIA :  nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami

Utorok:  6.00 – 7.00 :  ! len objednaní pacienti ! 

Streda:  12.00 – 13.00 : ! len objednaní pacienti !   

Štvrtok: 12.00 – 13.00 : ! len objednaní pacienti !

 

OBJEDNANIE NA VYŠETRENIE: 

Osobne: počas ordinačných hodín v utorok

• Telefón/SMS: 0908 512 261 – počas ordinačných hodín je aktívne prijímanie hovorov na uvedené telefónne číslo. Pri nedostupnej hlasovej službe pošlite SMS!

Mail: cor.center@hotmail.com

Web: elektronické objednanie formulárom: