Domov

  • Poskytujeme ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore kardiológia od roku 2004, špecializujeme sa na echokardiografiu- vyšetrenie srdca ultrazvukom. 

V

Kardiologická ambulancia je v zmluvnom vzťahu s poisťovňami:

  • VšZP – hradí výkony do výšky zmluvného objemu zdravotnej starostlivosti na príslušné fakturačné obdobie, t.j. vykonávané vyšetrenia, ktoré presiahnu zmluvný finančný objem, VšZP neuhradí. Počet termínov na vyšetrenie pre poistencov VšZP je preto obmedzený zmluvným objemom.
    Dôvera – počet termínov na vyšetrenie pre poistencov Dôvera od 1.9.2018 nie je do istej miery obmedzený zmluvným objemom. Poistencom Dôvera dáme termín na vyšetrenie do 5 dní!
    Union  – počet termínov na vyšetrenie pre poistencov Union od 1.7.2018 nie je obmedzený zmluvným objemom. Poistencom Union  dáme termín na vyšetrenie do 5 dní!
  • V prípade záujmu poskytujeme ambulantnú zdravotnú starostlivosť aj v odbore vnútorné lekárstvo od roku 2014 v internej ambulancii, ale bez zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami, t.j. za úhradu podľa cenníka