Domov

  • Poskytujeme ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore kardiológia od roku 2004, špecializujeme sa na echokardiografiu- vyšetrenie srdca ultrazvukom. 

V

Kardiologická ambulancia je v zmluvnom vzťahu s poisťovňami:

  • VšZP – uhradí výkony len do výšky zmluvného objemu zdravotnej starostlivosti na príslušné fakturačné obdobie, t.j. vykonávané vyšetrenia, ktoré presiahnu zmluvný finančný objem, VšZP neuhradí. Počet termínov na vyšetrenie pre poistencov VšZP je preto obmedzený zmluvným objemom.
    Dôvera – hradí  výkony do výšky zmluvného objemu zdravotnej starostlivosti  a po jeho prekročení uhradí nadlimitný objem  podľa koeficientu  určeného poisťovňou, aktuálne 75 %. Počet termínov na vyšetrenie pre poistencov Dôvera je preto obmedzený zmluvným objemom.
    Union  – hradí výkony do výšky zmluvného objemu zdravotnej starostlivosti  a po jeho prekročení uhradí nadlimitný objem vo výške 10 %,  počet termínov na vyšetrenie pre poistencov Union je preto obmedzený zmluvným objemom.
  • Poskytujeme ambulantnú zdravotnú starostlivosť aj v odbore vnútorné lekárstvo od roku 2014 v internej ambulancii, ale bez zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami, t.j. za úhradu podľa cenníka.