Domov

  • Poskytujeme ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore kardiológia od roku 2004, špecializujeme sa na echokardiografiu- vyšetrenie srdca ultrazvukom. 

V

Kardiologická ambulancia je v zmluvnom vzťahu s poisťovňami:

  • VšZP – hradí výkony do výšky zmluvného objemu zdravotnej starostlivosti na príslušné fakturačné obdobie, t.j. vykonávané vyšetrenia, ktoré presiahnu zmluvný finančný objem, VšZP neuhradí. Počet termínov na vyšetrenie pre poistencov VšZP je preto obmedzený zmluvným objemom.
    Dôvera – hradí  výkony do výšky zmluvného objemu zdravotnej starostlivosti  a po jeho prekročení uhradí nadlimitný objem  podľa koeficientu  určeného poisťovňou, aktuálne 75 %. Počet termínov na vyšetrenie pre poistencov Dôvera je preto obmedzený zmluvným objemom.
    Union  – počet termínov na vyšetrenie pre poistencov Union nie je obmedzený vzhľadom na dostatočný zmluvný objem. Poistencom Union  dáme termín na vyšetrenie do 3 dní!
  • V prípade záujmu poskytujeme ambulantnú zdravotnú starostlivosť aj v odbore vnútorné lekárstvo od roku 2014 v internej ambulancii, ale bez zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami, t.j. za úhradu podľa cenníka 

 Aktuálna informácia: čakacie doby v auguste 2018 na echokardiografické vyšetrenie sú maximálne 5 dní, na EKG Holter 3 týždne.