Domov

  • Poskytujeme ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore kardiológia od roku 2004, špecializujeme sa na echokardiografiu- vyšetrenie srdca ultrazvukom. 

V

Kardiologická ambulancia je v zmluvnom vzťahu s poisťovňami:

VšZP
Dôvera
Union 

  • V prípade záujmu poskytujeme ambulantnú zdravotnú starostlivosť aj v odbore vnútorné lekárstvo od roku 2014 v internej ambulancii, ale bez zmluvného vzťahu so zdravotnými poisťovňami, t.j. za úhradu podľa cenníka