O nás

Odborný zástupca prevádzkovateľa: MUDr. Ján Červeň, PhD.

portret

Univerzitné štúdium: 

• Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine – odbor všeobecné lekárstvo
• Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine – doktorandské štúdium (Dysfunkcia sínusového uzla a jej liečba fyziologickou kardiostimuláciou AAI)

Atestácie: 

• vnútorné lekárstvo I. st.
• vnútorné lekárstvo II. st.
• kardiológia
• všeobecné lekárstvo

Certifikáty: 

• certifikát pre vykonávanie echokardiografie

Licencie:

• licencia SLK  pre vnútorné lekárstvo, kardiológiu a všeobecné lekárstvo

Kardiologická lekárska prax:

• 1986 – 2008: Martinská fakultná nemocnica v Martine, I. Interná klinika- práca pri lôžku, echokardiografia TTE/TEE, arytmologická ambulancia
• 2004 – doteraz: Cor Center s.r.o.- Kardiologická ambulancia Turčianske Teplice – odborný zástupca pre kardiológiu a vnútorné lekárstvo

Zahraničné stáže:

• apríl-máj 1991: AKH Wien

Členstvo v profesijných organizáciach:

•registrácia v Slovenskej lekárskej komore

Členstvo v odborných spoločnostiach:

• Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)
• Slovenská kardiologická spoločnosť (SKS)
• Česká kardiologická společnost (ČKS)
•  European Society of Cardiology (ESC)
• European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI)
•  American Society of Echocardiography (ASE)

Účasť na odborných podujatiach v rámci kontinuálneho medicínskeho vzdelávania (CME):

• SKS, ČKS, ESC, EAE/EACVI, ASE, AAH, ACC