Cenník

Cenník výkonov zmluvnej Kardiologickej ambulancie: 
V tejto ambulancii neúčtujeme za výkony.

Cenník výkonov nezmluvnej Internej ambulancie: vyšetrenia v tejto ambulancii nie sú hradené zo zdravotného poistenia.
Klinické vyšetrenie: 20 €
EKG: 10 €
Echokardiografické vyšetrenie módy M/B/PW/CW/CFM: 20 € , tkanivový doppler/tissue tracking: 10 €

Cenník výkonov a zoznam výkonov Ambulancie všeobecného lekára: 
Z02 Vyšetrenie na administratívne účely: 20 €
Z02.5 Vyšetrenie pred športovou súťažou: 20 €
Z02.6 Vyšetrenie pre poisťovňu: 20 €
Z02.8 Iné vyšetrenie na administratívne účely: 20 €