Služby

Klinické vyšetrenie: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, zhodnotenie pomocných vyšetrení, diagnostika a liečba kardiologických ochorení, v indikovaných prípadoch spolupráca s lôžkovými kardiologickými pracoviskami.

Heart

 

 

 

 

 

 

EKG: 12-zvodové prístrojom Bioset 9000

ECG

 

 

 

 

 

 

 

Holter

 

 

 

 

 

 

 

Echokardiografia: ultrazvukové vyšetrenie morfológie a funkcie srdca prístrojom GE VIVID E 95  a GE VIVID 7 (General Electric, Wisconsin, USA)

GE Vivid 7 Expert

 

Off-line echo analysis