Cenník

Cenník výkonov zmluvnej Kardiologickej ambulancie: 
V tejto ambulancii neúčtujeme za výkony.

Interná ambulancia nemá zmluvy so zdravotnými poisťovňami.